Gyermekképünk

Óvodai nevelésünk során olyan gyermek nevelése, aki érzelmekben gazdag, környezetében jól eligazodó, nyitott, érdeklődő, jó kapcsolatteremtő, másokat elfogadó, együttműködő. Tud szeretni, felfedezni, csodálkozni.   Számunkra minden gyermek egyedi, fejlődő személyiség, fejlődését genetikai adottságok, az érés sajátos törvényszerűségei és a környezeti hatások együttesen határozzák meg. Ebből adódóan sajátos, életkoronként és egyénenként változó testi és lelki szükségletei vannak, csakis önmagához képest szabad fejleszteni. Fő célunk, hogy a gyermeki ismeretszerzés tapasztalati síkon, játékosan történjen. Ezek megvalósítása érdekében az óvodás gyermekek természetes megnyilvánulási formáira, a mozgásra és a játékra támaszkodunk. Szituáció-orientált nevelésre törekszünk, amely a mindennapok során felmerülő természetes élethelyzeteket kihasználva bővíti, megerősíti a gyermekek ismereteit. Érzelmi biztonságot teremtünk a gyermekek számára, amely alapja a testi, érzelmi és közösségi fejlődésüknek, kreatív személyiséggé válásuknak. Minden gyermeket saját képességeinek megfelelően, az elérhető legmagasabb szintre igyekszünk eljuttatni az egyes területeken. Mennyire tartjuk fontosnak a játékot, a játékos fejlesztést? –erre a következő idézet ad választ, amely szinte a jelmondatunk is lehetne: „Hogy mindig játszani akar… Egészséges, játszik. Elemi joga van ahhoz, hogy Játsszon, életének ez az értelme és csak ebben Fejlődhet, ebben ismerheti meg a világot. Ez az Ő munkája-alkotása, legfontosabb tevékenysége.”                           / Vekerdy Tamás/
Print Friendly, PDF & Email

Share/Bookmark