Rólunk

Óvodánk a Rákospalotai Hetedhét Óvoda, Budapest XV. kerületében kertvárosi környezetben található. Mindez egyszerre nyújt biztonságot, jó levegőt, nyugalmat, autómentességet, mégis jó megközelíthetőséget. Óvodai gyermekférőhelyünk száma a Klapka óvodában 100 fő, a Bocskai óvodában 60 fő. Homogén és heterogén életkorú csoportokat egyaránt szervezünk. A csoportszerkezet kialakításakor a gyermekek személyiségét, a gyermekközösség összetételét és a szülők igényeit vesszük figyelembe. Milyen is a Hetedhét óvoda? A gyermekeket jó hangulatban, nyugodt, családias környezetben neveljük, hozzásegítjük őket ahhoz, hogy kibontakoztathassák a bennük rejlő lehetőségeket. A gyermekek számára sokféle tevékenységet szervezünk csoporton belül és csoportok között. Minden döntésünkben, cselekedetünkben a gyermekek szempontjai az elsődlegesek. A gyermekek nevelését csoportonként két óvodapedagógus végzi, munkájukat csoportonként egy-egy dajka segíti. Tapasztalataink alapján az óvónő-dajka együttműködés átértékelődött, a két munkakör összehangolása elengedhetetlen. Szülői és fenntartói igény alapján napi 12 órás nyitva tartásban üzemelünk. A gyermekcsoportok reggel 6-tól 7 óráig, este 16.30-tól 18 óráig, összevontan üzemelnek. Életünk ritmusát az évszakok, bennük a hétköznapok és jeles napok váltakozásai adják. Időkerekünk folyamatos, rugalmas, az egyénhez, a gyermeki szükségletekhez igazított. Napirendünk igazodik a különböző tevékenységekhez, a gyermek egyéni szükségleteihez, tükrözi szokásainkat, igényeinket, a tevékenységeink közötti harmonikus arányokat, biztosítva a játék kitüntetett szerepét. Felfogásunkban a nevelési program eredményes megvalósításának záloga az óvodapedagógus. Ezért fontos, az ő személyisége, szakmai tudása, elkötelezettsége, személyes kiállása nevelési elveinkért, céljainkért, hitvallásunkért. Munkatársaink elfogadják és tisztelik egymást, munkánk során együttműködünk, közösen dolgozunk. A kollegák átadják egymásnak tapasztalataikat, megosztják egymással a feladataikat. Az óvónők és a dajkák a csoportokban együtt dolgoznak. Céljaink megvalósítása érdekében kapcsolatainkban nyíltak és őszinték vagyunk. Szakmai munkánkat belső hittel, elkötelezettséggel végezzük. Célunk, olyan nevelési gyakorlat megvalósítása, melyben a gyermek egészséges, boldog, aki eléri az iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettségi szintet. „Milyen embert is akarunk formálni? A válasz egyszerű: egészséges testű, akaraterős, jó ítéletű, értelmes, tettre kész, szép célokért hevülő és áldozó embereket, akik meg tudják érteni és élni a szépet és nagyot minden téren, akik az életüket ki tudják tölteni tartalommal, akik megértik a dolgok összefüggéseit, akik átérzik azt, hogy emberi közösségben élnek, amely csak a kölcsönösségen, méltányosságon, és jóakaraton épülhet.” (Szent-Györgyi Albert)
Print Friendly, PDF & Email

Share/Bookmark