Leendő “Hetedhét Óvodás” Szülők!

 Kedves Szülők, Leendő Óvodások!

Óvodánkba való jelentkezés előtt sok szeretettel várunk minden
érdeklődő családot nyitott napjainkon

Klapka óvoda:

2018. február 08. Farsang
2018. március 22. Kiszézés 10 óra
2018. március 24. Nyílt nap az óvodában
2018. március 29. Húsvéti táncház 11 óra
2018. április 12. Komatálazás 10 óra

Bocskai óvoda:
2018. február 09. Farsang
2018. március 21. Ovikóstoló
2018.március 24. Nyílt nap az óvodában
2018.március 29. Húsvét az óvodában
2018. április 5-6. Ovikóstoló

Óvodai jelentkezés időpontja: 2018. május 07 – 11-ig 08.00- 16 óráig

Mit kell tudni az óvodai felvételekről?

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik Jelentkezni a meghirdetett időpontban (általában minden évben április vége- május eleje*) a lakóhely szerinti körzetileg illetékes – vagy választott – önkormányzati, továbbá nem önkormányzati óvodában lehet  A jelenleg bölcsődében elhelyezett gyermekekre vonatkozó igényt is be kell jelenteni.

* A jelentkezés végleges időpontjáról a Fővárosi Önkormányzat döntését követően kap a lakosság tájékoztatást a nevelési-oktatási intézményekben kifüggesztett Hirdetmények útján, valamint az Önkormányzat honlapján.

 Milyen dokumentumokra lesz szükség az óvodai előjegyzés során?

Az előjegyzésen be kell mutatni:

- a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, vagy annak másolatát,
- a gyermek TAJ kártyáját,
- a gyermek lakcímkártyáját,
- a szülő (gondviselő) személyazonosító igazolványát és lakcímkártyáját.

Letölthető jelentkezési lap

Letölthető adatvédelmi nyilatkozat

 

Kit vesznek fel az óvodába?

Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, több óvoda esetén az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre Az óvodavezető a felvételek lezárásáról – hirdetmény és határozat formájában – értesíti a szülőket

Az elutasított óvodai felvétellel kapcsolatos határozatok közlésétől számított tizenöt napon belül a szülő eljárást megindító kérelmet nyújthat be az óvodavezetőnél. Az óvodavezető az eljárást megindító kérelmet nyolc napon belül – elbírálás céljából – önkormányzati óvoda esetében a fenntartó önkormányzat jegyzőjéhez, nem önkormányzati óvoda esetén a fenntartóhoz küldi meg.

Óvodáink beiratkozási körzete:

Pázmány Péter utca – Dugonics utca páros oldala végig- Wesselényi utca- M3-as Szentmihályi út- Telek utca- Cserba Elemér utca- Epres sor- Fő utca páratlan oldala 47-től a Pázmány Péter utcáig- Pázmány Péter utca által határolt terület

BESZOKTATÁSRÓL

Hogy történik a beszoktatás?

Természetesnek tartjuk az egyéni eltérést, igényekhez való igazodást, amely a gyermekkel való bánásmódban jelenik meg. Az érzelmileg érettebb, és a kevésbé érett gyermekhez különböző módszerek alkalmazásával keresünk utat.

Gyermeknevelésünk a család intézményének tiszteletén alapszik. A gyermek fejlődéséért a család és mi egyaránt felelősök vagyunk, e feladatainkat egyenrangú nevelőpartneri viszonyban valósítjuk meg.

A beilleszkedés folyamatát akkor tekintjük befejezettnek, amikor azt tapasztaljuk, hogy a szülő és a gyermek viselkedésében már megfigyelhetőek az elfogadás jelei (személyek, környezet).

Célunk:

- Olyan kapcsolatépítés megvalósítása, amely által a gyermek és a család bizalma kialakul.
- Olyan együttműködés megalapozása a család és az óvoda között, mely a gyermeknevelés szakmai támaszrendszere.
- Olyan pedagógiai környezet kialakítása, ahol a befogadó nevelői attitűd   természetes.

Klapka utcai óvoda:
Arany J. u. 51-95-ig és 54-102-ig
Baksay u.
Bezerédi u.
Csákberény u.
Cserba E. u. páratlan oldala végig
Damjanich u.
Dessewffy u.
Fazekassor Fogatköz Fogatu. Klapka Gy. u.
Kiss E. u. Mackó u.
Mátyás u. 56-tól végig, 61-től végig
Nagy Sándor u. 23-tól végig, 28-tól végig
Népfelkelő u.
Rákos u. 2-től 90-ig
Régi Fóti út 73-tól végig
Szentmihályi u. 1-től 57-ig, 2-től 78-ig
Szerencs u. 67-től 115-ig, 68-től 114-ig
Telek u. 62-től végig
Toldi sor
Tompa M. u. 1-81. és 2-78.
Vécsey 30-tól végig, 31-től végig

Bocskai utcai óvoda:
Pázmány Péter utca – Bácska utca – Szőcs Áron utca – Beller Imre utca – Arany János utca – Rákos út – Dugonics utca – Pázmány Péter utca által határolt terület

A körzetbe tartozó utcák:
Arany J. u. 1-49-ig,2től52ig Bácska u. Báthory u.
Beller I. u. 1-től 149-ig, 2-től 142-ig
Bethlen G.u. 1-től 127-ig, 2-től 126-ig
Bocskai u. 1-től 141-ig, 2-től 146-ig Csokonai u. Deák u.
Dobó u. Dugonics u. páros oldala végig
Eötvös u. 1-től 139-ig, 2-től 146-ig Epres sor páros oldala Fő út 47-től végig Galgó u. Hubay tér Jókai u.
Kinizsi u. 1-től 111-ig és 2-től 116-ig
Oroszlán u. Palánk u. Palotás u.
Pázmány P.u. 1-től 97-ig, 2-től 124-ig
Radda B.u. Rákos út 1-től 137-ig Régi tér Régipalotai u. Széchenyi tér
Szerencs u. 1-től 65-ig, 2-től 66-ig
Szőcs Á. u. (Illyés Gyula u.)

Print Friendly, PDF & Email
Share/Bookmark