Iskolába készülőknek

Kedves Szülők! Közeleg az iskolai beiratkozás! Időpontja: 2018. április 12.- 13. Szükséges dokumentumok: - a szülő és a gyermek személyazonosságát igazoló iratok személyi igazolvány, lakcímkártya (gyermeké is) - a gyerek születési anyakönyvi kivonata - óvodai szakvélemény Amennyiben van: - Nevelési Tanácsadó szakvéleménye - Szakértői szakvélemény - Logopédiai szakvélemény Beiratkozási tudnivalók! Minden család életében elérkezik az iskolaválasztás ideje, amely mind a gyermek, mind a szülők egész eddigi életét megváltoztatja. Az iskolaválasztás fontossága nem csak egy nevelési- vagy tanévre szól, hanem egy olyan időszakra, mely a gyermek testi, lelki, szellemi fejlődését egy egész életre meghatározhatja, befolyásolja. Ezen összefoglaló összeállítása során arra törekedtünk, hogy segítséget nyújtsunk Önöknek eligazodni e témakörben, talán Önöknek is hasznos olvasmány lesz. Az itt található információk azonban csak kiindulópontként szolgálnak, hiszen az intézményvezető, a pedagógusok készséggel állnak rendelkezésükre. Kérjük, feltétlenül vegyék igénybe azokat a lehetőségeket, programokat – nyílt napok, bemutatók, szülői értekezle-tek -, amelyeken személyes, közvetlen kapcsolatba kerülhetnek az iskolákkal, így betekintést nyerhetnek munkájukba. Mikor kell a gyermeket iskolába íratni? Közoktatásról szóló módosított 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Kt.) tankötelezettségről szóló 6-7. §-a értelmében tankötelezettségének kezdetén minden gyermeket be kell íratni az iskolába. Tanköteles az a gyermek, aki az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget elérte, és az adott év augusztus 31-ig a hatodik életévét betölti. Meg kell-e kezdeni az iskolai tanulmányokat, ha a gyermek betöltötte a 6. életévét? Nem. Az iskolakezdés időpontja az óvodai nevelők, a nevelési tanácsadó és a szülők közös döntése. Amennyiben a nevelők vagy a szülő úgy érzi, hogy a gyermek még nem, vagy csak nagy nehézségek árán birkózna meg az iskolai feladatokkal, lehetőség van további egy év eltöltésére az óvodai nevelés keretében. Megkezdhetők-e az iskolai tanulmányok a 6 éves kor betöltése előtt? Igen. A szülő kérelmére a gyermek megkezdheti a tankötelezettség teljesítését akkor is, ha a hatodik életévét az adott év december 31. napjáig tölti be. A tankötelezettség teljesítése ez esetben a tanév első tanítási napján kezdődik. A tankötelezettség kezdetéről, a tanuló felvételéről az óvoda véleménye alapján, illetőleg, ha a gyermek nem járt óvodába – vagy az óvoda kezdeményezi – a nevelési tanácsadó véleménye alapján, a sajátos nevelési igényű gyermek esetén a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság szakértői véleménye alapján az iskolaigazgató dönt. Hova, melyik iskolába kell beíratni a gyereket? A gyermeket elsősorban abba az általános iskolába kell felvenni, amelynek körzetében lakik. Mit kell tenni, ha nem a “körzetes” iskolába szeretnénk beíratni a gyermeket? Amennyiben a szülő gyermekét más iskolába kívánja átíratni, azt a körzeti iskolába be kell jelenteni és a befogadó iskolától kapott “befogadó nyilatkozatot” le kell adni, továbbá a körzeti iskolába be kell jelenteni azt is, ha a tanköteles tanuló tanulmányait külföldön folytatja. Iskolaérettség esetén a körzetes gyermekeket az iskolák általában mérlegelés nélkül felveszik a beiratkozás napján. Az intézmények a körzetükön kívüliek jelentkezését is elfogadják, ám felvételi kötelezettségük csak a körzetéből érkezőkkel szemben van. A más körzetből érkezők felvételéről külön döntés születik. Amennyiben a felvétel megtörténik, kiállítják a befogadó nyilatkozatot. Mikor van a beiratkozás? A beiratkozás az önkormányzati iskolákban kerület szerte egységes időpontban zajlik. Beiratkozás időpontja: március- áprilisban. * * A beiratkozás végleges időpontjáról a Fővárosi Önkormányzat döntését követően kap a lakosság tájékoztatást a nevelési-oktatási intézményekben kifüggesztett Hirdetmények útján, valamint az Önkormányzat honlapján. Milyen papírokat kell a beiratkozásra magunkkal vinni? • A szülő személyi igazolványát • A gyermek lakcímbejelentő kártyáját • A gyermek születési anyakönyvi kivonatát • Az óvoda által kiállított iskolaérettségi papírt • Ha az óvoda szakértői bizottsághoz, Nevelési Tanácsadóba küldte a gyereket, a szakértői bizottság határozatát. Jelen kell-e lennie a gyermeknek is a beiratkozáskor? Nem. Ettől függetlenül, ha a szülő úgy gondolja, hogy ez a pillanat a gyermek számára fontos és élményt adhat neki, a gyerekeket is szívesen fogadják a beiratkozáson. Mit tegyen a szülő, ha a beiratkozás napján nem ér rá? Írásos meghatalmazás alapján bárki (célszerűen közeli rokon) beírathatja a gyermeket, de szigorúan csak a beiratkozás napján. Mit kell még tudni a beíratásról? A szülő (gondviselő) a meghirdetett időpontban köteles tanköteles gyermekét beíratni a gyermek lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. A tankötelezettség teljesítéséért a szülő felelős! Ha a szülő a gyermek tankötelezettsége teljesítésével kapcsolatosan a jogszabályban meghatározott kötelességét nem teljesíti, a jegyző a kötelesség teljesítését elrendeli. A felvételről az iskola igazgatója dönt (Kt. 66. § (1)). Milyen szabályok vonatkoznak azokra, akik nem önkormányzati fenntartású iskolába kívánják beíratni a gyermeküket? Azon szülőknek, akik nem a helyi önkormányzatok által fenntartott általános iskolába kívánják beíratni gyermeküket, ugyancsak a beiratkozás szabályai szerint kell eljárniuk.
Print Friendly, PDF & Email

Share/Bookmark