Kedves Szülők!

Közeleg az iskolai beiratkozás!
Időpontja: 2018. április 12.- 13.

Szükséges dokumentumok:
- a szülő és a gyermek személyazonosságát igazoló iratok
személyi igazolvány, lakcímkártya (gyermeké is)
- a gyerek születési anyakönyvi kivonata
- óvodai szakvélemény

Amennyiben van:
- Nevelési Tanácsadó szakvéleménye
- Szakértői szakvélemény
- Logopédiai szakvélemény

Beiratkozási tudnivalók!

Minden család életében elérkezik az iskolaválasztás ideje, amely mind a gyermek, mind a szülők egész eddigi életét megváltoztatja. Az iskolaválasztás fontossága nem csak egy nevelési- vagy tanévre szól, hanem egy olyan időszakra, mely a gyermek testi, lelki, szellemi fejlődését egy egész életre meghatározhatja, befolyásolja.
Ezen összefoglaló összeállítása során arra törekedtünk, hogy segítséget nyújtsunk Önöknek eligazodni e témakörben, talán Önöknek is hasznos olvasmány lesz.
Az itt található információk azonban csak kiindulópontként szolgálnak, hiszen az intézményvezető, a pedagógusok készséggel állnak rendelkezésükre. Kérjük, feltétlenül vegyék igénybe azokat a lehetőségeket, programokat – nyílt napok, bemutatók, szülői értekezle-tek -, amelyeken személyes, közvetlen kapcsolatba kerülhetnek az iskolákkal, így betekintést nyerhetnek munkájukba.

Mikor kell a gyermeket iskolába íratni?
Közoktatásról szóló módosított 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Kt.) tankötelezettségről szóló 6-7. §-a értelmében tankötelezettségének kezdetén minden gyermeket be kell íratni az iskolába.
Tanköteles az a gyermek, aki az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget elérte, és az adott év augusztus 31-ig a hatodik életévét betölti.

Meg kell-e kezdeni az iskolai tanulmányokat, ha a gyermek betöltötte a 6. életévét?
Nem. Az iskolakezdés időpontja az óvodai nevelők, a nevelési tanácsadó és a szülők közös döntése. Amennyiben a nevelők vagy a szülő úgy érzi, hogy a gyermek még nem, vagy csak nagy nehézségek árán birkózna meg az iskolai feladatokkal, lehetőség van további egy év eltöltésére az óvodai nevelés keretében.

Megkezdhetők-e az iskolai tanulmányok a 6 éves kor betöltése előtt?
Igen. A szülő kérelmére a gyermek megkezdheti a tankötelezettség teljesítését akkor is, ha a hatodik életévét az adott év december 31. napjáig tölti be. A tankötelezettség teljesítése ez esetben a tanév első tanítási napján kezdődik. A tankötelezettség kezdetéről, a tanuló felvételéről az óvoda véleménye alapján, illetőleg, ha a gyermek nem járt óvodába – vagy az óvoda kezdeményezi – a nevelési tanácsadó véleménye alapján, a sajátos nevelési igényű gyermek esetén a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság szakértői véleménye alapján az iskolaigazgató dönt.

Hova, melyik iskolába kell beíratni a gyereket?
A gyermeket elsősorban abba az általános iskolába kell felvenni, amelynek körzetében lakik.

Mit kell tenni, ha nem a “körzetes” iskolába szeretnénk beíratni a gyermeket?
Amennyiben a szülő gyermekét más iskolába kívánja átíratni, azt a körzeti iskolába be kell jelenteni és a befogadó iskolától kapott “befogadó nyilatkozatot” le kell adni, továbbá a körzeti iskolába be kell jelenteni azt is, ha a tanköteles tanuló tanulmányait külföldön folytatja.
Iskolaérettség esetén a körzetes gyermekeket az iskolák általában mérlegelés nélkül felveszik a beiratkozás napján. Az intézmények a körzetükön kívüliek jelentkezését is elfogadják, ám felvételi kötelezettségük csak a körzetéből érkezőkkel szemben van. A más körzetből érkezők felvételéről külön döntés születik. Amennyiben a felvétel megtörténik, kiállítják a befogadó nyilatkozatot.

Mikor van a beiratkozás?
A beiratkozás az önkormányzati iskolákban kerület szerte egységes időpontban zajlik.
Beiratkozás időpontja: március- áprilisban. *

* A beiratkozás végleges időpontjáról a Fővárosi Önkormányzat döntését követően kap a lakosság tájékoztatást a nevelési-oktatási intézményekben kifüggesztett Hirdetmények útján, valamint az Önkormányzat honlapján.

Milyen papírokat kell a beiratkozásra magunkkal vinni?
• A szülő személyi igazolványát
• A gyermek lakcímbejelentő kártyáját
• A gyermek születési anyakönyvi kivonatát
• Az óvoda által kiállított iskolaérettségi papírt
• Ha az óvoda szakértői bizottsághoz, Nevelési Tanácsadóba küldte a gyereket, a szakértői bizottság határozatát.

Jelen kell-e lennie a gyermeknek is a beiratkozáskor?
Nem. Ettől függetlenül, ha a szülő úgy gondolja, hogy ez a pillanat a gyermek számára fontos és élményt adhat neki, a gyerekeket is szívesen fogadják a beiratkozáson.

Mit tegyen a szülő, ha a beiratkozás napján nem ér rá?
Írásos meghatalmazás alapján bárki (célszerűen közeli rokon) beírathatja a gyermeket, de szigorúan csak a beiratkozás napján.

Mit kell még tudni a beíratásról?
A szülő (gondviselő) a meghirdetett időpontban köteles tanköteles gyermekét beíratni a gyermek lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. A tankötelezettség teljesítéséért a szülő felelős!
Ha a szülő a gyermek tankötelezettsége teljesítésével kapcsolatosan a jogszabályban meghatározott kötelességét nem teljesíti, a jegyző a kötelesség teljesítését elrendeli. A felvételről az iskola igazgatója dönt (Kt. 66. § (1)).

Milyen szabályok vonatkoznak azokra, akik nem önkormányzati fenntartású iskolába kívánják beíratni a gyermeküket?
Azon szülőknek, akik nem a helyi önkormányzatok által fenntartott általános iskolába kívánják beíratni gyermeküket, ugyancsak a beiratkozás szabályai szerint kell eljárniuk.

Print Friendly, PDF & Email
Share/Bookmark